Menu Luk

Privatlivspolitik


Her kan du læse, hvordan BYENS ApS håndterer personoplysninger.

Dataansvarlig
BYENS ApS er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger,
som vi har modtaget om dig.
Behandling af dine personoplysninger sker i overensstemmelse med 
lovgivningen.

Vores kontaktoplysninger er:
BYENS ApS
Mejeribakken 6C
3540 Lynge
CVR-nr. 26687543
Telefon 48144421
E-mail: info@byens.dk

Hvilke personoplysninger indsamler vi,
formålet med indsamlingen og retsgrundlaget for behandlingen
Besøg på hjemmeside: Når du besøger vores hjemmeside
indsamler vi følgende personoplysninger om dig og din brug af hjemmesiden:

type af browser, søgetermer, IP-adresse, netværkslokation, og informationer om computer.

Formålet med indsamlingen
Optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring,
herunder retargeting 
via Facebook og Google, osv.
Denne behandling af oplysninger er nødvendige for,
at vi kan varetage vores 
interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

Retsgrundlaget
Optimering af brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, målrettet markedsføring,
herunder retargeting 
via Facebook og Google, osv.
Denne behandling af oplysninger er nødvendige for,
at vi kan varetage vores 
interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af interesseafvejningsreglen i EU
Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra f.

Modtagere af oplysninger
Alura Copenhagen ApS og eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift
og forbedringer af 
hjemmesiden samt målrettet markedsføring.

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum
Oplysningerne slettes, når du ikke har besøgt hjemmesiden i 1 år.

Køb eller kommunikation via hjemmeside
Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden,
indsamler vi de oplysninger, du selv 
angiver:

navn, adresse, mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, leveringsønsker og IP-adresse.

Formålet med indsamlingen
Levering af bestilte produkter, så vi kan overholde vores aftale med dig, samt administration af dine
rettigheder til at returnere og reklamere og overholdelse af krav til bogføring og regnskab.

Retsgrundlaget
Vores behandling af dine personoplysninger sker på baggrund af vores aftale om at levere en vare til dig,
samt for at overholde vores retlige forpligtelse der påhviler os som dataansvarlig i EU
Persondataforordningens art. 6, stk. 1, litra b og c.

Modtagere af oplysninger
PostNord, GLS eller en transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

Tidsrum for opbevaring, eller hvilke kriterier der anvendes til at fastlægge tidsrum.
Oplysningerne bliver slettet 3 år efter købet,
medmindre vi har et legitimt behov for at opbevare
oplysningerne i længere tid,
f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, eller hvis
opbevaring er nødvendig for at vi kan opfylde et lovkrav.
Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen 
af et regnskabsår.

Dine rettigheder

Ret til at se oplysningerne (indsigtsret)
Du har ret til at få indsigt i, hvilke personoplysninger vi har registreret om dig, formålet med registreringen,
kategorier af personoplysninger, modtagere af oplysningerne, samt hvorfra oplysningerne stammer.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Du har ret til at få berigtiget og ajourført de personoplysninger, vi har registreret om dig.
(oplysningerne skal senest være rettet 1 måned efter modtagelse af anmodningen)

Ret til sletning
Du har ret til at få slettet de personoplysninger vi har registreret om dig. Ønsker du at få slettet dine
personoplysninger, sletter vi alle oplysninger, som vi ikke efter lovgivningen er pålagt at skulle gemme.

Ret til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandling af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få
begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit
samtykke, eller med henblik på et retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at
beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse
Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)
Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og
maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Retten til at tilbagekalde samtykke
Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.
Dette kan du gøre ved at kontakte os på de 
kontaktoplysninger, der fremgår øverst på side 1.

Sikkerhed
Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod,
at 
personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod,
at de 
kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger
for at udføre deres 
arbejde, har adgang til oplysningerne.

Du kan læse nærmere om vores sikkerhedsforanstaltninger i vores sikkerhedspolitik som du finder her.

Klageinstans
Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.
Se kontaktoplysninger og mere om klageadgang på Datatilsynets hjemmeside

www.datatilsynet.dk